Μαθήματα που υλοποιήθηκαν κατά τα σχολικά έτη 2010-2019

Τα διαδικτυακά μαθήματα που βρίσκονται εδώ υλοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2010-2019 σε συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης και πανεπιστημιακά ιδρύματα. Τα σχεδίασα ως διευθυντής κατά το χρονικό αυτό διάστημα της ΔΔΕ Δράμας με σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Click http://elearning.kioulanis.gr/ link to open resource.