Καλώς ήλθατε!


Available courses

Στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνιστά  το πιο πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο, εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι απλά οι τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός διαδικτυακού μαθήματος, αλλά μία διδακτική μεθοδολογία, η οποία χαρακτηρίζεται  από ένα  πλαίσιο αρχών. Στο μάθημα αυτό με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες που συνθέτουν το επιστημονικό πεδίο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, προσεγγίζουμε τη φιλοσοφία της,  μέσα από τη μελέτη και τη συζήτηση σχετικού εκπαιδευτικού υλικού, βιβλίων, επιστημονικών άρθρων, επιστημονικών περιοδικών και πρακτικών συνεδρίων και γενικότερα πηγών και δραστηριοτήτων, με έμφαση στην παιδαγωγική της αξιοποίηση.

Διάρκεια μαθήματος: από 25.03.2020 έως 30.06.2020